Kwan Seum Bosal

na-mu bul-ta-bu-jung gwang-nim bop-he
na-mu dal-ma bu-jung gwang-nim bop-he
na-mu sung-ga bu-jung gwang-nim bop-he

na-mu bo-mun shi-hyon wol-lyok hong-shim
dae-ja dae-bi

kwan-se-um bo-sal
kwan-se-um bo-sal…. (repeat)

kwan-se-um bo-sal
myor-op-chang-jin-on
om ma-ro-ru-gye sa-ba-ha
om ma-ro-ru-gye sa-ba-ha
om ma-ro-ru-gye sa-ba-ha

won song-chwi jin-on
om a-mot-ka sal-ba da-ra sa-da-ya shi-bye-hum
om a-mot-ka sal-ba da-ra sa-da-ya shi-bye-hum
om a-mot-ka sal-ba da-ra sa-da-ya shi-bye-hum

bul-sol so-jae gil-sang da-ra-ni
na mu sa man da mot ta-nam a-ba-ra-ji
ha-da-sa sa-na-nam da-nya-ta
om ka-ka ka-hye ka-hye hum-hum a-ba-ra
a-ba-ra ba-ra-a-ba-ra ba-ra a-ba-ra
ji-tta ji-tta ji-ri ji-ri ppa-da ppa-da
son-ji-ga shi-ri-e sa-ba-ha

na-mu sa-man-da mot-ta-nam a-ba-ra-ji
ha-da-sa sa-na-nam da-nya-ta
om ka-ka ka-hye ka-he hum-hum a-ba-ra
a-ba-ra bara abara bara abara
ji-tta ji-tta ji-ri ji-ri ppa-da ppa-da
son-ji ga-shi-ri-e sa-ba-ha

bo gwol jin-on
om ho-ro ho-ro sa-ya mot-kye sa-ba-ha
om ho-ro ho-ro sa-ya mot-kye sa-ba-ha
om ho-ro ho-ro sa-ya mot-kye sa-ba-ha

bo-ho-hyang jin-on
om sam-ma-ra sam-ma-ra mi-ma-ra
ja-ra-ma ja-go-ra ba-ra hum
om sam-ma-ra sam-ma-ra mi-ma-ra
ja-ra-ma ja-go-ra ba-ra-hum
om sam-ma-ra sam-ma-ra mi-ma-ra
ja-ra-ma ja-go-ra ba-ra-hum

chal-chin shim-nyon ga-su-ji
dae-he jung-su ka-um jin
ho-gong ga-ryang pung ga-gye
mu-nung jin-sol
bul gong-dok